TECHNOLOGIA OBT
POZWALA NA EFEKTYWNE ZAGOSPODAROWANIE 60 % CAŁEJ MASY ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

TECHNOLOGIA OBT

POZWALA NA EFEKTYWNE ZAGOSPODAROWANIE 60 % CAŁEJ MASY ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
]

GOSPODARKA ODPADAMI W POLSCE

  • SKŁADOWANIE 53%
  • RECYCLING 21%
  • PRZEK. TERMICZNE 15%
  • KOMPOSTOWANIE 11%

Nasza technologia pozwoli zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.

OBT to również sposób na uchronienie środowiska naturalnego przed bardzo groźnymi zanieczyszczeniami.
]

NASZA IDEA

NIEWIELKI ODSETEK ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODDAWANYCH RECYKLINGOWI JEST OBECNIE PROBLEMEM ŚWIATOWYM. CYKL ŻYCIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH – OD PRODUCENTA DO MOMENTU, W KTÓRYM SĄ UWAŻANE ZA ODPADY – JEST BARDZO KRÓTKI.

PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE DO 2050 ROKU W OCEANACH MOŻE WYSTĘPOWAĆ WIĘCEJ TWORZYW SZTUCZNYCH NIŻ RYB.

W POLSCE KAŻDEGO ROKU ZBIERA SIĘ 1.400,000 TON ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH Z CZEGO TYLKO 30% PODDAWANE JEST RECYKLINGOWI MATERIAŁOWEMU. Z POWODU BRAKU ODPOWIEDNICH I EFEKTYWNYCH TECHNOLOGII 55% – CZYLI PONAD 750 000 TON – ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH JEST OBECNIE SKŁADOWANE. NIELEGALNE USUWANIE ODPADÓW I NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO TAKICH DZIAŁAŃ STAJĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM.

NASZA FIRMA POWSTAŁA, BY DOSTARCZYĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE.

]

NASZA IDEA

NIEWIELKI ODSETEK ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PODDAWANYCH RECYKLINGOWI JEST OBECNIE PROBLEMEM ŚWIATOWYM. CYKL ŻYCIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH – OD PRODUCENTA DO MOMENTU, W KTÓRYM SĄ UWAŻANE ZA ODPADY – JEST BARDZO KRÓTKI.

PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE DO 2050 ROKU W OCEANACH MOŻE WYSTĘPOWAĆ WIĘCEJ TWORZYW SZTUCZNYCH NIŻ RYB.

W POLSCE KAŻDEGO ROKU ZBIERA SIĘ 1.400,000 TON ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH Z CZEGO TYLKO 30% PODDAWANE JEST RECYKLINGOWI MATERIAŁOWEMU. Z POWODU BRAKU ODPOWIEDNICH I EFEKTYWNYCH TECHNOLOGII 55% – CZYLI PONAD 750 000 TON – ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH JEST OBECNIE SKŁADOWANE. NIELEGALNE USUWANIE ODPADÓW I NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO TAKICH DZIAŁAŃ STAJĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM PROBLEMEM.

NASZA FIRMA POWSTAŁA, BY DOSTARCZYĆ ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE.

]

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

PROCES OBT150 POLEGA NA DEGRADACJI KATALITYCZNEJ, W WYNIKU KTÓREJ UZYSKUJE SIĘ MIESZANINĘ KRÓTKO-ŁAŃCUCHOWYCH WĘGLOWODORÓW.

DZIAŁANIE INSTALACJI OBT150 NIE POWODUJE EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA.

PROCES JEST STALE MONITOROWANY, CO ZAPEWNIA NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKT

DZIĘKI TECHNOLOGII OBT150 OTRZYMUJEMY DESTYLOWANĄ MIESZANINĘ WĘGLOWODORÓW, W KTÓREJ DŁUGOŚĆ ŁAŃCUCHÓW WĘGLOWODOROWYCH WYNOSI OD C6 DO C35.

INNE PRODUKTY TECHNOLOGII OBT150 – OPRÓCZ CENNEGO OLEJU – TO WYSOKOKALORYCZNY GAZ ODPOWIEDNI DO GENERATORÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ PLASTYCZNA MASA MINERALNO-BITUMICZNA.

LOKALIZACJA

IDEALNĄ LOKALIZACJĄ DLA INSTALACJI OBT150 SĄ SORTOWNIE ODPADÓW W KTÓRYCH NASTĘPUJE SELEKCJA ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH Z OGÓLNEGO STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

SZACUJE SIĘ, ŻE W POLSCE POWSTANIE OK. 240 TAKICH SORTOWNI. W
TEJ CHWILI DZIAŁA JUŻ OK. 140 RIPOK’ÓW (RIPOK – REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH)

]

WIZUALIZACJA

]

O NAS

NASZA TECHNOLOGIA POZWOLI ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE PALIW KOPALNYCH ORAZ UCHRONI ŚRODOWISKO NATURALNE PRZED BARDZO GROŹNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI.

MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WYSPECJALIZOWANYCH MASZYN.

TWORZYMY KOMPLETNY ZESPÓŁ WYKWALIFIKOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH PROFESJONALISTÓW NIEZBĘDNY DO REALIZACJI PODOBNYCH PROJEKTÓW.

NASZ ZESPÓŁ ZREALIZOWAŁ:

   SUSZARNIE I ODOLEJACZE TUNELOWE DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

   PRÓŻNIOWE KONTAKTOWE SUSZARNIE DO DREWNA

   KONDENSACYJNE SUSZARNIE DO DREWNA

]

O NAS

NASZA TECHNOLOGIA POZWOLI ZMNIEJSZYĆ ZUŻYCIE PALIW KOPALNYCH ORAZ UCHRONI ŚRODOWISKO NATURALNE PRZED BARDZO GROŹNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI.

MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WYSPECJALIZOWANYCH MASZYN.

TWORZYMY KOMPLETNY ZESPÓŁ WYKWALIFIKOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH PROFESJONALISTÓW NIEZBĘDNY DO REALIZACJI PODOBNYCH PROJEKTÓW.

NASZ ZESPÓŁ ZREALIZOWAŁ:

   SUSZARNIE I ODOLEJACZE TUNELOWE DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

   PRÓŻNIOWE KONTAKTOWE SUSZARNIE DO DREWNA

   KONDENSACYJNE SUSZARNIE DO DREWNA

]

KONTAKT

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

OIL BACK TECHNOLOGY SP.Z O.O.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

JOANNA GRABOWSKA

+48 693 901 623

joanna@oilback.pl

PIOTR KORNACKI

+48 602 597 084

biuro@oilback.pl

JOANNA GRABOWSKA

+48 693 901 623

joanna@oilback.pl

PIOTR KORNACKI

+48 602 597 084

biuro@oilback.pl